MIĘDZY MOSTAMI – WYJĄTKOWA INWESTYCJA MIESZKANIOWA W KALISZU ZAPROJEKTOWANA PRZEZ MODO ARCHITEKTURA

Między Mostami to projekt mieszkaniowy zlokalizowany w Kaliszu i złożony z dwóch budynków, które w sumie na kaliski rynek dostarczyły 77 wysokiej jakości mieszkań. Założenia inwestycji zakładały nawiązanie do zniszczonej w czasie pierwszej wojny światowej historycznej tkanki miasta, które po dziś dzień zmaga się ze skutkami wydarzeń sprzed ponad 100 lat. Nadrzędnym celem projektu Między Mostami, obok dostarczenia wysokiej jakości lokali mieszkalnych, było przywrócenie świetności centrum miasta Kalisza. Budynki zostały zaprojektowane tak, aby wpisywały się w istniejący układ urbanistyczny i korespondowały z istniejącą miejską tkanką. Deweloperem projektu była firma FB ANTCZAK.   

Między Mostami znajduje się w północno-wschodniej części kaliskiego centrum i nawiązuje pod względem kubatury oraz bryły do okolicznych zabudowań, a także podkreśla oś widokową na siedzibę zakonu Jezuitów, która przetrwała wojnę, a także koresponduje z najbliższym otoczeniem w tym z pobliskim miejskim parkiem.

“Zaprojektowane przez MODO Architektura V kondygnacyjne budynki swoimi bryłami, subtelną kolorystyką oraz kątem nachylenia połaci dachowych wpisują się w skalę okolicznej zabudowy. Z zewnątrz – od strony ul. Garncarskiej, ul. Warszawskiej oraz wschodniej granicy działki zaprojektowano stonowane bryły, nawiązujące podziałami i gabarytami do klasycznych form architektonicznych. Od strony wewnętrznego dziedzińca otwierającego się w kierunku rzeki Prosny zaproponowaliśmy elewacje z bardziej zróżnicowanych materiałów, o prostych i nowoczesnych formach pilastrów, gzymsów, loggii, tarasów i balkonów. Teren zaprojektowano w sposób umożliwiający swobodne poruszanie się mieszkańców, z podziałem na strefy zabaw, wypoczynku i rekreacji. Aby zwiększyć widoczność na terenie zdecydowaliśmy się zaokrąglić kluczowe narożniki budynków. Zabieg ten nie tylko ułatwia nawigację, ale także pozwala na przewietrzenie obszaru nie ograniczając przepływu powietrza. Całość założenia pozwala na wykorzystanie potencjału działki i wpisanie się w potrzeby oraz w skalę historycznego kontekstu miasta Kalisz.” – mówi Piotr Chojara, Członek Zarządu MODO Architektura. “Teren podlega również pod ochronę konserwatorską w związku z lokalizacją w funkcjonalnym centrum oraz strefą odbudowy historycznej tkanki urbanistycznej w związku z tym konieczne było zaprojektowanie budynku nie tylko o wysokich walorach estetycznych, ale także o architekturze historyzującej” – podkreśla Piotr Chojara.

Projekt Między Mostami powstał na działce o powierzchni ponad 7 800 mkw.  Powierzchnia zabudowy wyniosła ponad 1 300 mkw., a użytkowa powierzchnia nieruchomości to 3 900 mkw. W ramach inwestycji powstało 77 mieszkań o zróżnicowanym metrażu: od 29 do 96 mkw.