MODOarchitecture to głównie architektura. Projektujemy dla klienta tak by czuł się on ich właścicielem i współtwórcą. Chcemy by w miarę możliwości był aktywnym uczestnikiem procesu projektowego. Szczególnie na etapie koncepcyjnym, gdzie definiujemy jego potrzeby. Odbiorcami naszych projektów są zarówno firmy jak i klienci indywidualni. Posiadamy cenne doświadczenie szczególnie w projektowaniu obiektów przemysłowych oraz handlowych.

 

MODOarchitecture to również urbanistyka. Współpracujemy z gminami z całego kraju w zakresie realizacji planów miejscowych i analiz urbanistycznych. Wykonujemy także analizy przydatności terenów pod planowane inwestycje o pod względem uwarunkowań urbanistycznych.