Tag


dekarbonizacja

Nieruchomości i sektor budownictwa odpowiadają za około 38 proc. światowej emisji CO2 oraz za 36 proc. światowego zużycia energii

Nieruchomości i sektor budownictwa odpowiadają za około 38 proc. światowej emisji CO2 oraz za 36 proc. światowego zużycia energii

Czy istniejące, starsze nieruchomości mogą stać się zeroemisyjne? W przypadku zielonej transformacji budynków wybudowanych kilkanaście lat temu lub wcześniej często stosuje się zabiegi w postaci zwiększonych nasadzeń roślin, ogrodów wertykalnych, zielonych dachów i podobnych zabiegów, które mają poprawić energetyczny bilans tych nieruchomości. To za mało, aby spełnić założenia zawarte w European Union Green Deal zmierzające...