Category


Mieszkalne

Kalisz – Panorama Center

Kalisz – Panorama Center Założenie Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnej z obiektami usługowymi i garażem wolnostojącym w miejscowości Kościelna Wieś na obrzeżach Kalisza. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych. Rozwiązanie Osiedle zlokalizowane jest na obrzeżach Kalisza, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Celem projektu była kontynuacja istniejącego...

Poznań – Gąsiorowskich

Poznań – Gąsiorowskich Założenie Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze, przy zbiegu ulic Gąsiorowskich i Małeckiego w Poznaniu. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych. Rozwiązanie Obiekt stanowi 6-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową oraz parkingiem podziemnym. Istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna zaspokoi wszelkie...

Kalisz ul.Garncarska, Budynki wielorodzinne

Zespół budynków wielorodzinnych, Kalisz ul.Garncarska Założenie Teren inwestycji wyznaczony jest pomiędzy dwiema ulicami – Garncarską od północy i Warszawską od południa. Zróżnicowana powierzchnia terenu opada w kierunku zachodnim, do Wału Bernardyńskiego biegnącego wzdłuż brzegu rzeki Prosny. Przez położenie w pobliżu historycznego centrum miasta teren objęty jest ochroną konserwatorską. Ze względu na ekspozycję przy jednej z głównych...

Dom letniskowy w Żółwieńcu

Dom letniskowy w Żółwieńcu Założenie Dom letniskowy zlokalizowano na malowniczej działce usytuowanej w lesie bezpośrednio nad Jeziorem Ślesińskim. Budynek przeznaczony dla rodziny z dwójką dzieci stanowi idealną ostoję na łonie natury niezależnie od pory roku. Unikalna i charakterystyczna forma budynku jest wypadkową potrzeb inwestora i kontekstu krajobrazowego. Rozwiązanie Bryła budynku została wkomponowana w skarpę, uzyskując...

Kalisz – Łódzka

Kalisz – Łódzka Założenie Inwestycja zlokalizowana na wąskiej i długiej działce z imponującym widokiem na historyczne centrum miasta Kalisza. Okoliczna zabudowa – pierzeja ulicy Łódzkiej oraz konsultacje i opinie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stanowiły wytyczne projektowe dla poszukiwań formy oraz zagospodarowania. Spełniając najwyższe standardy, płynnie współgrają z historycznym, zabytkowym otoczeniem. Rozwiązanie Ze względu na znaczny spadek...

Międzyzdroje – Wave

Międzyzdroje – Wave Założenie Założenie składa się z 5 jedenastokondygnacyjnych budynków w zabudowie wielorodzinnej z usługami w parterach dwóch budynków, w tym recepcji, restauracji, basenu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z szatniami, saunarium, salą zabaw, siłownią i instytutem kosmetycznym. Inwestycję uzupełnia dwukondygnacyjny garaż podziemny. Całość terenu pomiędzy budynkami została oddana mieszkańcom w formie zróżnicowanych terenów rekreacji...

Poznań – Milczańska

Poznań – Milczańska Założenie Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze przy ul. Milczańskiej 3 w Poznaniu. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych. Rozwiązanie Założenie miało na celu optymalne wpisanie projektowanej zabudowy w obszar objęty opracowaniem oraz powiązanie z terenem w bezpośrednim sąsiedztwie. Komunikacja ogólnodostępna,...

Łódź – Targowa

Łódź – Targowa Założenie W centrum Łodzi, tuż przy Szkole Filmowej i Centrum Przemysłów Kreatywnych OFF Piotrkowska, powstaje budynek, który uzupełni tkankę miasta. Założenie odnosić się będzie do klasycznych rozwiązań stylistycznych śródmiejskich kamienic Łódzkich – z podkreśloną częścią cokołową oraz wertykalnymi i horyzontalnymi podziałami. Bryła głównego budynku wypełni pierzeję ulicy Kilińskiego, natomiast wewnętrzny, zielony dziedziniec...

Poznań – Promienista

Poznań – Promienista Założenie Obecnie na terenie znajduje się budynek usługowy, który czytelnie łączy teren osiedla mieszkaniowego z funkcjami miejskimi wewnętrznym pasażem, traktowanym przez mieszkańców osiedla jako skrót pomiędzy ich domem a strefą publiczną. Założeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia, które zrównoważy użyteczną przestrzeń prywatną z wysokiej jakości przestrzenią publiczną, zachowując przy tym...

Łeba – Mierzeja Sarbska

Łeba – Mierzeja Sarbska Założenie Projekt zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w Łebie oferuje mieszkania zaprojektowane i użytkowane w zgodzie z naturą. Koncepcja określa wykonanie piętnastu dziesięciokondygnacyjnych budynków mieszkalnych oraz budynków usługowych (dla m.in. recepcji, restauracji, basenów, strefy spa&wellness, sal gier i zabaw), otoczonych istniejącą zielenią wysoką, ciągami pieszo-rowerowymi, placami zabaw i otwartymi terenami zielonymi w formie...