Category


Konkursy

Kalisz – Panorama Center

Kalisz – Panorama Center Założenie Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnej z obiektami usługowymi i garażem wolnostojącym w miejscowości Kościelna Wieś na obrzeżach Kalisza. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych. Rozwiązanie Osiedle zlokalizowane jest na obrzeżach Kalisza, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Celem projektu była kontynuacja istniejącego...

Poznań – Gąsiorowskich

Poznań – Gąsiorowskich Założenie Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze, przy zbiegu ulic Gąsiorowskich i Małeckiego w Poznaniu. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych. Rozwiązanie Obiekt stanowi 6-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową oraz parkingiem podziemnym. Istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna zaspokoi wszelkie...

Zakład produkcyjny Meyer Tool Poland Sp. z o.o.

Zakład produkcyjny Meyer Tool Poland Sp. z o.o. Założenie Obiekt przewidziany został pod funkcje budynku przemysłowego, gdzie produkowane są części do silników lotniczych oraz przemysłowych turbin gazowych wg technologii określonej przez Inwestora. Główna bryła budynku przeznaczona została na potrzeby linii produkcyjnej. W ramach inwestycji wydzielono również części będące zapleczem biurowym i higieniczno-sanitarnym oraz technicznym. W...

Teknia – Kalisz

ZAKŁAD PRODUKCYJNY TEKNIA KALISZ SP. Z O.O. Założenie Obiekt przewidziany został pod funkcje budynku przemysłowego gdzie produkowane są komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego – metalowego zgodnie ze znaną i stosowaną przez firmę Teknia technologią. Podstawową część budynku produkcyjnego stanowić miały dwa pomieszczenia produkcyjne zlokalizowane w trzech nawach wielkokubaturowych – dwóch o wysokości ok. 10m i jednej...

Poznań – Milczańska

Poznań – Milczańska Założenie Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze przy ul. Milczańskiej 3 w Poznaniu. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych. Rozwiązanie Założenie miało na celu optymalne wpisanie projektowanej zabudowy w obszar objęty opracowaniem oraz powiązanie z terenem w bezpośrednim sąsiedztwie. Komunikacja ogólnodostępna,...

Kalisz – Calisia One

Kalisz – Calisia One Założenie Inwestycja dotyczy istniejącego zespołu budynków produkcyjnych dawnej fabryki pianin i fortepianów A. Fibiger w Kaliszu, późn. fabryki pianin i fortepianów Calisia, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków. Projekt zakładał rewitalizację obiektu poprzez zamianę sposobu użytkowania, renowację najstarszej, ponad 130-letniej, części fabryki oraz przebudowę technicznie nietrwałych segmentów budynku. Najstarszą, zabytkową część kompleksu,...