Category


Hotelowe

Zielona Góra – Budynek biurowo-hotelowy

Zielona Góra – Budynek biurowo-hotelowy Założenie Działka na, której planowana jest inwestycja znajduje się przy jednym z węzłów komunikacyjnych miasta: rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża. Od zachodu graniczy z dzisiejszym Parkiem Św. Trójcy. Całość położona jest w obszarze otoczenia historycznego zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra. Ze względu na swoje szczególne położenie na przecięciu wielu osi widokowych budynek...

Kalisz – Calisia One

Kalisz – Calisia One Założenie Inwestycja dotyczy istniejącego zespołu budynków produkcyjnych dawnej fabryki pianin i fortepianów A. Fibiger w Kaliszu, późn. fabryki pianin i fortepianów Calisia, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków. Projekt zakładał rewitalizację obiektu poprzez zamianę sposobu użytkowania, renowację najstarszej, ponad 130-letniej, części fabryki oraz przebudowę technicznie nietrwałych segmentów budynku. Najstarszą, zabytkową część kompleksu,...