Category


Biurowe

Zakład produkcyjny – Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o.

Zakład produkcyjny – Pratt & Whitney Kalisz Sp. z o.o. Założenie Podstawową działalnością firmy jest produkcja części do silników lotniczych. Wiodącymi procesami stosowanymi w zakładzie są obróbka mechaniczna i łączenie elementów stalowych. Główna część budynku stanowić miała pomieszczenia produkcyjne przewidziane pod technologię określoną przez Inwestora. Całość uzupełniona została o zaplecze administracyjno-socjalne oraz techniczne budynku. Zgodnie...

Zakład produkcyjny Meyer Tool Poland Sp. z o.o.

Zakład produkcyjny Meyer Tool Poland Sp. z o.o. Założenie Obiekt przewidziany został pod funkcje budynku przemysłowego, gdzie produkowane są części do silników lotniczych oraz przemysłowych turbin gazowych wg technologii określonej przez Inwestora. Główna bryła budynku przeznaczona została na potrzeby linii produkcyjnej. W ramach inwestycji wydzielono również części będące zapleczem biurowym i higieniczno-sanitarnym oraz technicznym. W...

Poznań – Chartowo

Poznań – Chartowo Założenie Inwestycja zlokalizowana na trapezoidalnej działce przy ul. Chartowo w Poznaniu. Założenie projektowe opiera się na uzupełnieniu tkanki urbanistycznej osiedla Rusa poprzez wprowadzenie funkcji handlowej, biurowej i usługowej, przy jednoczesnym zachowaniu istniejącego wartościowego zadrzewienia. Teren wokół projektowanego budynku uwzględnia wypracowane przez mieszkańców piesze ciągi komunikacyjne między terenami mieszkaniowymi a rekreacyjnym obszarem Traszek Ratajskich....

Zielona Góra – Budynek biurowo-hotelowy

Zielona Góra – Budynek biurowo-hotelowy Założenie Działka na, której planowana jest inwestycja znajduje się przy jednym z węzłów komunikacyjnych miasta: rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża. Od zachodu graniczy z dzisiejszym Parkiem Św. Trójcy. Całość położona jest w obszarze otoczenia historycznego zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra. Ze względu na swoje szczególne położenie na przecięciu wielu osi widokowych budynek...

Teknia – Kalisz

ZAKŁAD PRODUKCYJNY TEKNIA KALISZ SP. Z O.O. Założenie Obiekt przewidziany został pod funkcje budynku przemysłowego gdzie produkowane są komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego – metalowego zgodnie ze znaną i stosowaną przez firmę Teknia technologią. Podstawową część budynku produkcyjnego stanowić miały dwa pomieszczenia produkcyjne zlokalizowane w trzech nawach wielkokubaturowych – dwóch o wysokości ok. 10m i jednej...

Warszawa – Garden Plaza

Warszawa – Garden Plaza Założenie Budynek usługowo-biurowy klasy A zlokalizowany na warszawskim Żoliborzu. W parterze budynku ulokowano usługi, natomiast na powyższych trzech kondygnacjach – funkcję biurową. Budynek został zaprojektowany w formie nierównokątnej bryły pięcioramiennej z wyciętym dziedzińcem po środku. Powierzchnie pod najem zostały przygotowane jako open-space do późniejszej aranżacji przez klientów. Dzięki optymalnemu kształtowi budynku...

Kalisz – Calisia One

Kalisz – Calisia One Założenie Inwestycja dotyczy istniejącego zespołu budynków produkcyjnych dawnej fabryki pianin i fortepianów A. Fibiger w Kaliszu, późn. fabryki pianin i fortepianów Calisia, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków. Projekt zakładał rewitalizację obiektu poprzez zamianę sposobu użytkowania, renowację najstarszej, ponad 130-letniej, części fabryki oraz przebudowę technicznie nietrwałych segmentów budynku. Najstarszą, zabytkową część kompleksu,...

Poznań – Młyńska 12

Poznań – Młyńska 12 Założenie Kamienica której dotyczy projekt została wzniesiona w 1890 roku i wpisana do rejestru zabytków w 2009r. Położona jest w centrum Poznania, we wschodnim narożniku kwartału ścisłej zabudowy, który tworzą ulica: Młyńska, Nowowiejskiego, Działyńskich i Libelta. Od ulicy Młyńskiej graniczy z budynkiem dawnego konsystorza Ewangelickiego, natomiast od strony ulicy Nowowiejskiego przylega...