Budynek Hotelowy


Rok
2020
Status
Pozwolenie na budowę
Pow. działki
5 925m2
Pow. zabudowy
1 325m2
Pow. użytkowa
7 886m2

Zielona Góra – Budynek biurowo-hotelowy

Założenie

Działka na, której planowana jest inwestycja znajduje się przy jednym z węzłów komunikacyjnych miasta: rondzie Polskiego Czerwonego Krzyża. Od zachodu graniczy z dzisiejszym Parkiem Św. Trójcy. Całość położona jest w obszarze otoczenia historycznego zespołu urbanistycznego miasta Zielona Góra. Ze względu na swoje szczególne położenie na przecięciu wielu osi widokowych budynek powinien wyróżniać się szczególnymi walorami estetycznymi i przestrzennymi.

Rozwiązanie

Forma i układ zaprojektowanego budynku bezpośrednio wynika z układu urbanistycznego i przyjętego programu funkcjonalnego obiektu.
Obiekt projektuje się jako wysoki, wolnostojący budynek X-kondygnacyjny z poziomem technicznym nad ostatnią kondygnacją i kondygnacją podziemną. Zaprojektowana bryła to 9 poskręcanych prostopadłościanów ustawionych na ciemnej, masywnej podstawie. Przestający poza główną bryłę parter ze strefą publiczną hotelu otwiera się fasadą na teren parku. Ostatnie 3 piętra zaprojektowano jako przeszklone akwaria, z których rozpościera się widok na panoramę miasta.
Dynamiczna bryła z wyraźnie zaakcentowanymi podziałami pionowymi i poziomymi będzie doskonale wyeksponowana i stanowić będzie pewnego rodzaju dominantę przestrzenną, akcent urbanistyczny tego rejonu miasta.

Projekt realizowany dla firmy Duda Development.
www.dudadevelopment.pl