Rok
2012/2013
Status
Zrealizowany
Pow. działki
28 204 m2
Pow. zabudowy
4 167 m2
Pow. użytkowa
4 680m2

Zakład produkcyjny Meyer Tool Poland Sp. z o.o.

Założenie

Obiekt przewidziany został pod funkcje budynku przemysłowego, gdzie produkowane są części do silników lotniczych oraz przemysłowych turbin gazowych wg technologii określonej przez Inwestora. Główna bryła budynku przeznaczona została na potrzeby linii produkcyjnej. W ramach inwestycji wydzielono również części będące zapleczem biurowym i higieniczno-sanitarnym oraz technicznym. W projektowanym zakładzie produkcyjnym przewidywano zatrudnienie w trybie trzech zmian do 40 osób na każdej z nich.

Rozwiązanie

Obiekt został zaprojektowany jako wielkokubaturowy. Bryła budynku jest zwarta i prosta, przyjmuje kształt prostopadłościanu. Elewacje obiektu to głównie kompozycja dwóch materiałów: płyty warstwowej i okładziny ceramicznej, oba w układzie pionowym. Dodatkowo, od strony zachodniej i południowej zaplecza biurowego i higieniczno – sanitarnego zaprojektowano zewnętrzne żaluzje fasadowe, nadające budynkowi lekkości i architektonicznej wyrazistości. Jedynym akcentem dynamizującym formę architektoniczną jest wejście do zakładu produkcyjnego, wysunięte przed lico budynku i zadaszone w kształcie litery „L”.
Główny Projektant Architektury Tomasza Borowiaka za Projekt hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym i budynkiem technicznym MEYER POLAND otrzymał Dyplom Mister Budownictwa za 2013 rok od Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa Oddział w Kaliszu, Rady Federacji SNT NOT w Kaliszu, Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów RzP w Poznaniu w kategorii Zakłady przemysłowe.