Budynek Produkcyjny


Rok
2013/2015
Status
Zrealizowany
Pow. działki
60 000m2
Pow. zabudowy
11 375m2
Pow. użytkowa
11 774m2

ZAKŁAD PRODUKCYJNY TEKNIA KALISZ SP. Z O.O.

Założenie

Obiekt przewidziany został pod funkcje budynku przemysłowego gdzie produkowane są komponenty dla przemysłu motoryzacyjnego – metalowego zgodnie ze znaną i stosowaną przez firmę Teknia technologią. Podstawową część budynku produkcyjnego stanowić miały dwa pomieszczenia produkcyjne zlokalizowane w trzech nawach wielkokubaturowych – dwóch o wysokości ok. 10m i jednej wyższej (ok. 16m wysokości) ze względów technologicznych. W projektowanym zakładzie produkcyjny przewidywano zatrudnienie 260 pracowników dla których należało również zapewnić zaplecze socjalne oraz administracyjne.

Rozwiązanie

Główną bryłą budynku jest 3-nawowa hala produkcyjna. Budynek z dwóch stron otoczony jest budynkami z funkcjami towarzyszącymi i wspólnie z nimi tworzy jeden obiekt. Elewacje budynku hali produkcyjnej zaprojektowana została z płyty warstwowej w trzech odcieniach szarości.
Budynek biurowy zaprojektowany został jako dwukondygnacyjny obiekt z wyodrębnioną w bryle budynku reprezentacyjną strefą wejściową z otwartą klatkę schodową z dwukondygnacyjnym holem wejściowym. Aby wyeksponować stosunkowo mały biurowiec na tle całego założenia użyto materiałów, które podkreśliły jego reprezentacyjność i odmienną funkcję.
Prosta forma budynku socjalnego przełamana została ramą wystająca poza lico ściany, zamykającą elewacje obiektu od góry i po bokach.
Pozostałe budynki o funkcjach technicznych zaprojektowano analogicznie do hali z płyty warstwowej w trzech odcieniach szarości.