Rok
2018
Status
Koncepcja
Pow. działki
8 762 m2
Pow. zabudowy
6 130,92 m2
Pow. użytkowa
18 300m2
mieszkania / lokale
316

Poznań – Promienista

Założenie

Obecnie na terenie znajduje się budynek usługowy, który czytelnie łączy teren osiedla mieszkaniowego z funkcjami miejskimi wewnętrznym pasażem, traktowanym przez mieszkańców osiedla jako skrót pomiędzy ich domem a strefą publiczną. Założeniem projektu jest stworzenie atrakcyjnego miejsca do życia, które zrównoważy użyteczną przestrzeń prywatną z wysokiej jakości przestrzenią publiczną, zachowując przy tym istniejącą funkcję usługową na parterze z pasażem.

Rozwiązanie

Projektowany budynek łączy dwie funkcje: usługową ze strefą publiczną znajdującą się na parterze oraz mieszkaniową ze strefą prywatną, zajmującą 12 kondygnacji. Funkcje te są oddzielone od siebie strefą ogrodu wewnętrznego, zawieszonego ponad funkcją usługową, a stanowiącą swoisty bufor między strefą zgiełku i strefą domową. Dodatkowo, projekt zakłada zachowanie obecnego pasażu, tak by sąsiedni mieszkańcy w dalszym ciągu mogli korzystać z istniejącego skrótu. Bryła części mieszkalnej w formie dwóch prostopadłościennych brył została rozcięta przez korytarz ruchu miejskiego. Rzeźbiarska forma przecięcia oraz skala obiektów pozwalają traktować nową zabudowę jako bramę, przez którą wprowadzamy mieszkańców do miasta.