Budynek Mieszkalny


Rok
2016
Status
Konkurs
Pow. działki
7 347 m2
Pow. zabudowy
3 656 m2
Pow. użytkowa
14 961 m2
mieszkania / lokale
275

Poznań – Milczańska

Założenie

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze przy ul. Milczańskiej 3 w Poznaniu. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych.

Rozwiązanie

Założenie miało na celu optymalne wpisanie projektowanej zabudowy w obszar objęty opracowaniem oraz powiązanie z terenem w bezpośrednim sąsiedztwie. Komunikacja ogólnodostępna, ciągi pieszo-jezdne, tereny rekreacyjne, zieleń i mała architektura wykorzystują walory lokalizacji oraz definiują charakter założenia. Przyjazna skala zabudowy, walory estetyczne zaproponowanych rozwiązań, czytelność i funkcjonalność poszczególnych rozwiązań to główne cechy projektu. Szczególną uwagę zwrócono również na ekonomikę i racjonalny koszt realizacji inwestycji, spełniając tym samym warunki konkursu.