Budynek Produkcyjny


Rok
2013/2015
Status
Konkurs – II miejsce
Pow. działki
6 185m2
Pow. zabudowy
3 187m2
Pow. użytkowa
20 913m2
mieszkania / lokale
254 / 6

Poznań – Gąsiorowskich

Założenie

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej z usługami w parterze, przy zbiegu ulic Gąsiorowskich i Małeckiego w Poznaniu. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych.

Rozwiązanie

Obiekt stanowi 6-kondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny z częścią usługową oraz parkingiem podziemnym. Istniejąca i projektowana infrastruktura techniczna zaspokoi wszelkie wymagania nowoczesnego budynku mieszkalnego, a zastosowane rozwiązania pozwolą na optymalną finansowo realizacje.
Najistotniejsze zagadnienia projektowe, które zostały rozwiązane w ramach opracowania:
• Estetyka rozwiązań projektowych z uwzględnieniem formy zabudowy sąsiedniej
• Optymalne wykorzystanie wskaźników powierzchni zabudowy i wysokości obiektu opisanych w wynikach analizy urbanistycznej załączonej do decyzji o warunkach zabudowy
• Uwzględnienie planów inwestycyjnych związanych miasta z budową ul.Nowej Głogowskiej i przedłużenia ulicy Małeckiego
• Stworzenie optymalnie nasłonecznionych, funkcjonalnych i elastycznych powierzchni mieszkalnych
• Organizacja przestrzeni wspólnych w czytelny funkcjonalnie sposób dający poczucie bezpieczeństwa i komfortu akustycznego
• Minimalizacja kosztów realizacji poprzez maksymalne zmniejszenie powierzchni komunikacji, optymalizację układu konstrukcyjnego, skrócenie procedury formalnej i zastosowane rozwiązania materiałowe
• Maksymalizacja powierzchni mieszkalnej w obiekcie

Projekt zdobył II miejsce.