Budynek Biurowy


Rok
2019
Status
Koncepcja
Pow. działki
9 452m2
Pow. zabudowy
2 986m2
Pow. użytkowa
4 220m2

Poznań – Chartowo

Założenie

Inwestycja zlokalizowana na trapezoidalnej działce przy ul. Chartowo w Poznaniu. Założenie projektowe opiera się na uzupełnieniu tkanki urbanistycznej osiedla Rusa poprzez wprowadzenie funkcji handlowej, biurowej i usługowej, przy jednoczesnym zachowaniu istniejącego wartościowego zadrzewienia. Teren wokół projektowanego budynku uwzględnia wypracowane przez mieszkańców piesze ciągi komunikacyjne między terenami mieszkaniowymi a rekreacyjnym obszarem Traszek Ratajskich.

Rozwiązanie

Struktura budynku składa się z dwóch skrzydeł w kształcie litery V. Taki układ bryły wpisuje się w skomplikowany kontekst urbanistyczny i stanowi płynne przejście od zabudowy niskiej po stronie północnej do zabudowy wysokiej po stronie południowej.
Elewacja części 4-kondygnacyjnej, z widocznym kratownicowym rysunkiem konstrukcji została przesłonięta lekką szklaną ścianą, co stanowi zamierzony kontrast do horyzontalnego charakteru skrzydła północnego.
Proponowane ukształtowanie bryły powoduje utworzenie otwartego na ulicę Chartowo wnętrza urbanistycznego, a rosnące na terenie dęby i klony są jego integralną częścią. Pomiędzy skrzydłami, w przyziemiu budynku, utworzono przejście w kierunku osiedla Rusa uzupełniające powiązania komunikacyjne dla pieszych.