Budynek Mieszkalny


Rok
2017
Status
W trakcie realizacji
Pow. działki
15 441m2
Pow. zabudowy
4 570m2
Pow. użytkowa
18 760m2
mieszkania / lokale
404

Międzyzdroje – Wave

Założenie

Założenie składa się z 5 jedenastokondygnacyjnych budynków w zabudowie wielorodzinnej z usługami w parterach dwóch budynków, w tym recepcji, restauracji, basenu wewnętrznego i zewnętrznego wraz z szatniami, saunarium, salą zabaw, siłownią i instytutem kosmetycznym. Inwestycję uzupełnia dwukondygnacyjny garaż podziemny. Całość terenu pomiędzy budynkami została oddana mieszkańcom w formie zróżnicowanych terenów rekreacji cichej i głośnej oraz terenów odpoczynku i zieleni. Obiekt jest realizowany w dwóch etapach. Rozbicie założenia na punktowe obiekty zlokalizowane w nieregularnych odstępach od siebie i od granicy działki wraz ze zróżnicowaną aranżacją terenów wspólnych, pozwala na wtopienie się zabudowy w charakter parkowy tej części miasta i zapewnienie utrzymania widoku morza z każdego punktu terenu.

Rozwiązanie

Wieże budynków A, B, C i D mają ten sam kształt nierównoległego czworoboku, ustawiony dla każdego z budynków pod innym kątem, tak aby zapewnić jak najlepsze nasłonecznienie mieszkań każdej z wież. Budynek E jest większy od pozostałych i ma kształt wyciągniętego czworoboku, ustawiony na linii północ/południe. Każda z kolejnych kondygnacji nadziemnych wież jest przekręcona w stosunku do niższej kondygnacji o 3° i 2° (dla budynku E). To rozwiązanie pozwoliło nie tylko na zapewnienie maksymalnej ilości naturalnego światła dla projektowanych lokali mieszkaniowych, ale też na jak najmniejsze wzajemne przesłanie się budynków i odsłonięcie widoku morza dla jak największej liczby mieszkań. Forma budynków nawiązuje do nieregularności wody morskiej i koncepcji pięcia się ku górze budynku przy uwzględnieniu naturalnych ruchów powietrza. Dzięki takiej formie oraz punktowej skali projektowane budynki nie stanowią bariery pomiędzy naturalnym środowiskiem a obiektem. Przeciwnie – pozwalają na wciągnięcie powietrza, widoku nieba, zieleni i otwierania dalszych widoków do wnętrza założenia.