Rok
2015
Status
Konkurs
Pow. działki
36 000m2
Pow. zabudowy
9 186m2
Pow. użytkowa
13 153m2
mieszkania / lokale
223 / 2 300m2

Kalisz – Panorama Center

Założenie

Celem konkursu było uzyskanie najlepszego rozwiązania urbanistyczno-architektonicznego dla zabudowy osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnej z obiektami usługowymi i garażem wolnostojącym w miejscowości Kościelna Wieś na obrzeżach Kalisza. Konkurs zamknięty, jednoetapowy, skierowany do zaproszonych Pracowni Projektowych.

Rozwiązanie

Osiedle zlokalizowane jest na obrzeżach Kalisza, w sąsiedztwie istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Celem projektu była kontynuacja istniejącego założenia urbanistycznego tak, aby całość tworzyła spójny, przestrzenny układ. W ramach osiedla Panorama Center zaprojektowano 15 budynków mieszkalnych, 3-kondygnacyjnych, w układzie pozwalającym na wprowadzenie pomiędzy budynkami półprywatnej przestrzeni rekreacyjnej. Uzupełnieniem tego układu zabudowy mieszkaniowej miał być „Plac Główny” otoczony zabudową usługową, która w jednej z części placu przechodziłaby w zabudowę hal garażowych. Plac miał pełnić funkcję przestrzeni publicznej, zapraszającej do wspólnych spotkań i rekreacji mieszkańców pobliskich osiedli. Całość dopełniona elementami małej architektury, urządzonej zielni i wody.