Rok
2016/2019
Status
Zrealizowany
Pow. działki
4 217 m2
Pow. zabudowy
2 191 m2
Pow. użytkowa
10 468m2

Kalisz – Calisia One

Założenie

Inwestycja dotyczy istniejącego zespołu budynków produkcyjnych dawnej fabryki pianin i fortepianów A. Fibiger w Kaliszu, późn. fabryki pianin i fortepianów Calisia, wpisanego indywidualnie do rejestru zabytków. Projekt zakładał rewitalizację obiektu poprzez zamianę sposobu użytkowania, renowację najstarszej, ponad 130-letniej, części fabryki oraz przebudowę technicznie nietrwałych segmentów budynku. Najstarszą, zabytkową część kompleksu, przewidziano pod powierzchnie usługowo-biurowe. Przebudowywany segment przeprojektowany został na pomieszczenia hotelu Hampton by Hilton, natomiast budynek 1-kondygnacyjny, zlokalizowany w tylnej części działki mieści lokale gastronomiczne.
Całość wraz z dziedzińcem stworzyła wielofunkcyjny kompleks biznesowy Calisia One otwarty w 2019 roku. Tradycja przenika się tu ze współczesnością, a komfort użytkowania kreowany jest dzięki technologiom przyjaznym środowisku naturalnemu. Jako miejsce pracy i odpoczynku Calisia One tworzy inspirujący klimat do działań.

Rozwiązanie

Główna kubatura i forma zabytkowej części obiektu nie została zmieniona. Układ zaprojektowanych budynków wynika bezpośrednio z układu urbanistycznego, struktury budynków istniejących oraz przyjętego programu funkcjonalnego.
Projekt zakładał zachowanie dominującej bryły współtworzącej pierzeję ul. Złotej. Industrialny charakter zabytkowego budynku podkreśla prosta forma nadbudowy z dużymi przeszkleniami. Istniejący układ został zachowany i rewitalizowany poprzez nadanie poszczególnym budynkom produkcyjnym nowego przeznaczenia. W związku z zabytkowym charakterem budynku AB projekt przewidywał zachowanie i odrestaurowanie elewacji tego obiektu według „Programu prac konserwatorskich”, zgodnie z którym detale architektoniczne należało wykonać z cegły, projektowana nadbudowa w swojej formie i materiałach miała wpisywać się w przemysłowy charakter budynku a elewacja sama w sobie zachować zabytkowe oblicze.
Nowoprojektowana cześć hotelowa rytmem podziałów na elewacji, proporcją i wielkością otworów okiennych nawiązuje do historycznej formy zespołu budynków. W kontraście, nowa tkanka przebudowanego obiektu podkreślona została przez zastosowanie współczesnych materiałów elewacyjnych. Główny hol wejściowy zaprojektowano jako szklany łącznik pomiędzy częścią zabytkową a nowoprojektowaną, na całej wysokości ich styku. Takie rozwiązanie nie tylko łączy budynki o różnych przeznaczeniach, ale też, poprzez zastosowanie współczesnej formy i materiału, jest elementem rozdzielającym „stare” od „nowego”. Dodatkowo, pełni funkcję powiązania wizualnego i komunikacyjnego pomiędzy ul. Złotą a dziedzińcem zaprojektowanym pomiędzy główną bryłą a jednokondygnacyjną częścią usługową. Dziedziniec zaprojektowano jako zagospodarowaną przestrzeń publiczną z obiektami małej architektury i terenem zielonym, funkcjonalnie powiązanym z lokalami usługowo-handlowymi. Jednocześnie dziedziniec oddziela techniczną część działki od reprezentacyjnego wjazdu na teren inwestycji.

Obiekt uzyskał Certyfikat BREEAM International Refurbishment & Fit-Out 2015. Kompleks biznesowy Calisia One uzyskał I miejsce w kategorii „Obiekty publiczne” w głosowaniu publiczności w Plebiscycie Polska Architektura XXL 2019 zdobywając 3390 głosów. Hotel Hampton by Hilton zdobył I Nagrodę w konkursie Property Design Awards 2020 w kategorii „Bryła – hotel”.