Calisia One w Kaliszu z certyfikatem BREEAM International Refurbishment & Fit-Out 2015

Calisia One uzyskała prestiżowy certyfikat końcowy w systemie BREEAM International Refurbishment & Fit-Out 2015 (w skrócie BREEAM RFO).

„Certyfikacja została przeprowadzona przez asesora firmy WSP Polska. To pierwszy w Polsce budynek postindustrialny poddanym głębokiej modernizacji, rewitalizacji i zmianie funkcji na biurową, który otrzymał certyfikat końcowy BREEAM RFO.”

Więcej przeczytacie na temat certyfikatu Calisia One pod tymi linkami: Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego oraz BREEAM.