Działamy rozumiejąc specyfikę inwestycji budowlanych i roli projektu jako etapu który ma wyeliminować zagrożenia i zmaksymalizwoać szanse na osiągniecie pożądanego rezultatu . Nasza działalność opiera się o strategię "workshop design" strategie projektową pozwalającą utrzymać stały kontakt inwestora z projektem przy jednoczesnym minimalnym zaanga- żowaniu jego cennego czasu.

Oferujemy usługi z zakresu:

  • dokumentacji projektowych koncepcyjnych, budowlanych i wykonawczych
  • prowadzenia i nadzoru inwestycji budowlanych
  • nadzoru projektowego z ramienia klienta
  • koordynacji dokumentacji branżowych
  • kosztoryswania i doradztwa inwestycjynego